Follow:

Publiciteit

Publiciteit bestaat uit: Tom Klein, Eline Ketelaar (voorzitter) en Linda Blok.

Wat doet de werkgroep Publiciteit?
We zorgen dat ons koor zichtbaar blijft, ook na afloop van een medewerking of meeting. Na de dienst staan we bij onze stand en we leggen contact met jongeren tussen de 14 en 30 jaar om ze enthousiast te maken voor onze vereniging. We proberen nieuwe leden te werven en organiseren open repetities (waarbij elke repetitie natuurlijk toegankelijk is om vrijblijvend kennis te maken met I.J.E. Rotterdam 😊).

Verder kunnen mensen bij ons terecht als ze een cd van ons koor willen hebben. Daarnaast beheren we de social media om zo veel mogelijk mensen op de hoogte te houden van alle leuke dingen die we als vereniging doen. Je kan ons volgen op Facebook, Instagram, YouTube, Spotify en op onze website. We brengen ook vier keer per jaar een nieuws- en donateursbrief uit. Tot slot houden we contact met regionale kranten en kerkbladen om PR te maken voor IJE. Op deze manier hopen we op de kaart te blijven en goed benaderbaar te zijn voor iedereen die meer van ons wilt weten of wilt horen!

Share on