Follow:

1970-1980

1970-1980

Na het lustrum vond een bestuurswisseling plaats en maakte Dick van der Steen plaats voor Jaap Lagendijk als voorzitter. Volgens de ledenstatistieken werd het absolute hoogtepunt wat ledenaantal betreft bereikt in 1971, toen het koor 281 leden telde. Specifiek werd hierbij in het jaarverslag door de ledenadministrateur (Simon Hoek) gemeld dat de ‘papieren’ leden hier al uitgefilterd waren. Toch traden er juist in die jaren grote verschuivingen op in het ledenbestand; een oude generatie maakte plaats voor een jongere, en een steeds groter deel van de leden bleek niet langer gebonden te zijn aan een bepaalde kerkelijke gezindte. Hierdoor werd het accent van de werkzaamheden van o.a. de werkgroepen niet alleen gericht op de ‘externe evangelisatie’ maar kwam er ook steeds meer aandacht voor de interne evangelisatie door gezamenlijk kerkbezoek te organiseren en gesprekskringen en bijbelstudie aan te bieden aan de leden wat getuige de maandbladen uit de tijd als resultaat had dat veel leden een zeer bezonken visie ontwikkelde over het belang van het werk van de I.J.E. De activiteiten van het koor gingen onverminderd door, en de eerste activiteit die na het lustrum bij het grote publiek in het oog spong was de bazaar die in 1971 werd georganiseerd in gebouw Pretoria, ten behoeve van de Zuider Jeugdhaven; het laatste steunpunt van de Protestantse kerken in de Afrikaanderbuurt. Met een opbrengst van 6000 gulden werd de toekomst van de Zuider Jeugdhaven voor enige jaren veiliggesteld.

7bGespreksavond in de soos
In 1972 jubileerde de soos aan de Zwederstraat, ook toen al een onmisbaar gedeelte van de vereniging, en vierde haar 10-jarig bestaan. In de soos werden soosavonden belegd, werd het maandblad gestencild en vonden daar de gespreksavonden plaats. In 1973 vond voor het eerst een gezamenlijke belijdenisdienst plaats op initiatief van ruim 20 I.J.E.’ers. In de dienst die gehouden werd in de Breepleinkerk gingen de Gereformeerde predikant Groeneweg en de Nederlands Hervormde predikant Den Olde voor. Een andere belangrijke component van het evangelisatiewerk van de I.J.E. was de straatevangelisatie. De I.J.E. maakte in die jaren vast deel uit van de Interkerkelijke Raad voor Straatevangelisatie die onder leiding stond van dhr. Dirk Moerkerken, die met zijn bus met daar bovenop 4 luidsprekers en de tekst ‘Jezus Alleen’ talloze malen het woord verkondigde in Rotterdam-Zuid, waarbij ook de bijeenkomsten met een mobiel podium op de Valkeniersweide of het Karel de Stouteplein niet onvermeld mogen blijven. Ook de Rotterdamse haven vormde een belangrijk werkterrein, alsmede ‘Het Kuipje’ in winkelcentrum Zuidplein. Door dit evangelisatiewerk werd korte tijd later de Bijbelkiosk Zuidplein opgericht waarin ook de I.J.E. door financiële acties een belangrijke rol heeft gehad. Ondanks het feit dat de uitvoeringen in ‘Het Kuipje’ niet door alle bezoekers van Zuidplein even werden gewaardeerd, en de leerlingen van ‘De Vaan’ die doordeweeks bij Frits Heuvelink er een sport van maakte om met nietjes en een katapult de bekkens van het slagwerk en willekeurige koorleden onder vuur te nemen was dit evangelisatiewerk een hoopvol teken in het kerkelijk leven in Rotterdam-Zuid. Een vaste groep I.J.E.’ers bezocht daarnaast frequent bejaarden en zieken om hen te bemoedigen.

19a 20aStraatevangelisatie door de I.J.E. en de Raad voor Interkerkelijke Straatprediking voor de Maarten Luther
In 1972 werd in de Breepleinkerk de plaat ‘Daarom wil ik Zingen’ opgenomen, met medewerking van bariton Jaap Hunze, die de solopartij van het lied ‘Blinde Man’ voor zijn rekening nam; tijdens meetings werd deze partij gezongen door koorlid Joop de Zeeuw. In 1974 volgde de volgende plaat met de titel ‘Perspectief’, waarop ook enkele liederen van de hand van pianist Wim van Herk werden vastgelegd.

3232a

Plaatopname ‘Daarom wil ik Zingen’ in de Breepleinkerk

Behalve op geluidsdragers werkte de I.J.E. in 1973 tevens mee aan een televisieopname in de Laurenskerk die werd uitgezonden door de NCRV. In 1975 en in 1979 zouden er nog 2 televisieopnames volgen in de Joriskerk Amersfoort en de Schiehal van Ahoy Rotterdam in samenwerking met het Chr. Residentie Mannenkoor o.l.v. Aad van der Hoeven.

38

Televisieopname in de Laurenskerk Rotterdam

Ook de pinksterweekenden bij boer Peters in Dorst en de kaderweekenden bij de Rokende Turf in Sluipwijk vonden onverminderd doorgang. Jaap Lagendijk legde in 1974 de voorzittershamer neer en werd opgevolgd door Rien Bode. De eerste grootschalige activiteit die de vereniging onder zijn leiding organiseerde was het 25-jarig bestaan in 1975, waarin een eendaagse bootreis werd georganiseerd met bejaarden en langdurig zieken uit Rotterdam. De Rotterdamse bejaardenhuizen reageerden enthousiast en ook de bejaarden en zieken die door het bezoekteam van de I.J.E. werden bezocht kregen een plaats op de ‘Pieter Caland’, het vlaggenschip van de Spido. Om het benodigde geld bij elkaar te brengen om deze boot te huren werd een geheel nieuwe financiële actie op touw gezet: bonen plukken. Het resultaat van deze actie viel ondanks de enorme inspanning van een groot aantal leden wat tegen, en in het najaar van 1974 toog een groot aantal I.J.E.’ers nogmaals naar Mijnsherenland om de boeren aldaar te ondersteunen in de aardappeloogst die door het slechte weer niet machinaal, maar met de hand moest gebeuren. Na vele zaterdagen intensieve arbeid werd het benodigde bedrag van 10000 gulden inderdaad binnengehaald, en kon de boottocht ter ere van 25 jaar I.J.E. doorgang vinden. In nauw overleg met de directies van de Sonneburgh en Waelesteyn werden de praktische elementen van de boottocht geregeld, en werden het Rode Kruis en de landmacht benaderd om alle ouderen van hun woning op het schip te krijgen. 140 bejaarden beleefden een onvergetelijke dag waarin door I.J.E.’ers de gehele aankleding was voorbereid.

40 40a

Lustrumactie in 1975: een boottocht voor Rotterdamse bejaarden. Om het benodigde geld voor het huren van een boot bij elkaar te krijgen werden bonen geplukt en aardappels geraapt.

Naast deze activiteiten werd er een grootscheepse jubileummeeting georganiseerd in de Grote Zaal van De Doelen waarin ds. Heule voorging en was er een feestavond in ‘Kunstmin’ in Dordrecht door het feit dat het Zuidpleintheater op dat moment in verbouwing was. Tijdens deze feestavond werd de musical ‘Ali boeboe en de 40 rovers’, geschreven door oud-voorzitter Dick van der Steen uitgevoerd.

41

Ali Boeboe en de 40 rovers

Het I.J.E. bleef in die jaren stabiel op een ledenaantal van ong. 180 steken, en werd met grote regelmaat gevraagd voor medewerkingen tijdens bijzondere diensten. Ook de meetings bleven voor een groot publiek in Rotterdam-Zuid en omstreken zeer aantrekkelijk, ook het concept mini-meeting in ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleegtehuizen bleek te voorzien in een behoefte. Inmiddels had in het combo Wim van Herk plaats gemaakt voor Kees van den Berg als vaste pianist en ook platenmaatschappij Phonogram bleef belangstelling tonen voor de vereniging, wat in 1976 resulteerde in de plaat ‘Teken van Vernieuwing’.

R-3656917-1339147502-4189.jpeg

Rob Borst kwam in beeld als pianist/toetsenist in schreef in die jaren zijn eerste liederen voor het koor. In 1979 vond de Televisieopname plaats in Ahoy waarin tevens gelegenheid werd geboden om voor de camera een en ander uit te leggen over het unieke werkgroepensysteem. Na de wat tegenvallende verkoopresultaten van ‘Teken van Vernieuwing’ bouwde Phonogram het contact langzaam maar zeker af, waarna de I.J.E. in 1980 aan platenmaatschappij Mirasound de opdracht gaf een nieuwe plaat op te nemen, wat resulteerde in ‘Toekomstbeeld’, waarop de eerste liederen van de hand van Rob Borst te beluisteren zijn. Doordat Phonogram in het verleden volledig financieel garant stond voor de productie en verkoop van de platen had dit verder geen financiële gevolgen voor de vereniging. Mirasound stond echter niet garant, wat betekende dat de vereniging 15.000 gulden moest investeren in de plaat, en de leden daarom volop aan het werk werden gezet om in korte tijd 1000 platen te verkopen zodat de liquiditeit niet in gevaar zou kunnen komen.
De I.J.E.-soos aan de Zwederstraat moest door het feit dat de buurthuisactiviteiten in het gebouw werden uitgebreid uitwijken naar een andere locatie. Deze nieuwe locatie voor de soos lag meer voor de hand dan welke locatie dan ook, en in 1980 keerde de I.J.E.-soos terug naar haar oude geboortegrond: gebouw Timoteus aan de Boergoensestraat.

7a

Share on