Follow:

1980-1990

1980-1990

In 1980 droeg Rien Bode de voorzittershamer over aan Rob Borst, die sinds 1973 lid was van de vereniging. Na talloze activiteiten in diverse werkgroepen werd hij al snel voorzitter, een functie die hij slechts 1 jaar bekleedde door het feit dat hij al snel ook op het muzikale vlak als pianist , componist, tekstschrijver en arrangeur een grote rol ging spelen. Dit kwam mede door het feit dat Kees van den Berg, die sinds 1977 pianist van het koor was, in 1980 afscheid nam van de vereniging.
In 1980 werd het 30-jarig bestaan van de vereniging gevierd, onder coördinatie van voorzitter-af Rien Bode. Als thema voor het jubileum werd gekozen ‘Onderweg naar Morgen’. Traditiegetrouw stonden ook tijdens dit jubileum niet alleen de oudleden en leden centraal, maar werd er speciale aandacht geschonken aan een goed doel, toen gevonden in ‘Kliniek Beatrix-Irene’ in De Wielewaal, waarin ruim 180 gehandicapte kinderen verbleven en waarvoor dringend behoefte was aan aangepaste speeltoestellen in de speeltuin. Om het benodigde geld bij elkaar te krijgen werden er een aantal bazaars georganiseerd in de Van Everdijckschool en uiteindelijk kon er ruim 10000 gulden worden besteed aan de nieuwe speeltuin, die op 29 november 1980 feestelijk werd geopend door I.J.E.-lid Marianne Ouwerkerk en wethouder Van der Have van de Gemeente Rotterdam. Het jubileumjaar 1980 werd afgesloten met een meeting in de Grote Zaal van De Doelen, waarin de bekende N.C.R.V.-presentator Wika L. van Ginkel sprak over het thema ‘Onderweg naar morgen……maar hoe?’.

43 44Jubileumfestiviteiten in 1980
Nadat Rob Borst had besloten zich volledig op de muziek te richten binnen de I.J.E. en om die reden aftrad als voorzitter van de I.J.E., werd in zijn plaats in december 1982 Kees ’t Hart benoemd als nieuwe voorzitter. Al spoedig na zijn benoeming werd in 1983 een nieuwe plaat gemaakt die de titel ‘Als de wereld maar blijft zingen’ meekreeg. Op deze plaat was voor het eerst de combosamenstelling in nieuwe vorm te beluisteren, met Rob Borst aan de piano, Peter Bansberg op slagwerk, Jan van Drunen op basgitaar, Elly Berghout en Gerard de Groot op dwarsfluit en een koperkwartet bestaande uit Ad Murck, Jan Schut, Bauke Schut en Bert van der Hak. Bijzonder aan deze plaat was dat er voor het eerst een soliste, namelijk Marika Hottentot te horen was in de liederen ‘Samen op weg’, en ‘Lied van de Twijfel’. De titelsong van de plaat, Als de wereld maar blijft zingen, werd later door het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) gebruikt in een promotiefilmpje voor de Tweede Kamerverkiezingen. In diezelfde jaren werd het concept ‘bijzondere meeting’ ontwikkeld.

47 47a

Plaatopname ‘Als de wereld maar blijft zingen’

Meetings kregen een wat ander karakter dan men tot die tijd gewend was, waarvan de eerste als thema meekreeg: ‘Petrus, de quiz van je leven’. Het concept bleek aan te slaan, en kerken bleven volstromen tijdens deze meetings. Kort hierna werd er een kerstplaat opgenomen met de titel ‘Stille Nacht’, hieraan werkte tevens de mannenkoren ‘Vreewijk’ en ‘Prins Alexander’ mee die destijds onder leiding stonden van Wim Hardenbol. In 1984 werd bekend dat de I.J.E. de Vaste Buchtkerk aan de Van Swietenlaan, waar het koor ruim 30 jaar gerepeteerd had, niet langer kon gebruiken als repetitieruimte. Na een zoektocht naar een nieuwe kerk om te repeteren werd er uiteindelijk gekozen voor de Johanneskerk in Rotterdam-Lombardijen. In deze kerk heeft het koor tot 2011 gerepeteerd.
Tijdens het 35-jarig bestaan van de vereniging werd er tevens een grote bazaar gehouden in de Larenkamp, waarvan de opbrengst geheel bestemd was voor de bouw van een ziekenhuis in India. De jubileummeeting werd gehouden in de Breepleinkerk, waarin een oudledenkoor medewerking verleende dat nagenoeg het gehele middenvak van de Breepleinkerk vulde (ruim 350 oudleden zongen mee in het koor).

49a 49Repetitie en uitvoering met oudledenkoor tijdens de viering van 35 jaar I.J.E. in de Breepleinkerk.

In 1987 werd voor de 30ste keer de Volkskerstzang in De Doelen georganiseerd, de toegang bedroeg destijds 2 gulden. Ruim 14.000 mensen wisten in die tijd de weg naar de De Doelen te vinden. Tijdens deze jubileumeditie werkte het Jaffo Gate Quartet mee, en sprak wika Leen van Ginkel de meditatie uit.

26aVolkskerstzang met het Jaffo Gate Quartet.
In 1988 werd in de Bethelkerk Charlois de plaat ‘Achter de Horizon’ opgenomen, in 1989 maakte Kees ’t Hart plaats als voorzitter voor Peter Luijendijk, en werkte de vereniging toe naar haar 8ste lustrum, het 40-jarig bestaan in 1990.

Share on