Follow:

2010-heden

2010-heden

Met de komst van Theo Barendrecht in 2009 als dirigent kwam de vereniging in rustig vaarwater en bleef het ledental stabiel rond de 45-50 jongeren. Ook het combo kreeg in die tijd weer haar vaste vorm en bestaat sinds dat moment uit piano, orgel, bas, gitaar, slagwerk, dwarsfluit en bij gelegenheid uitbreiding met een koperensemble. In 2010 werd het 60-jarig jubileum groots gevierd met een reünie en een jubileummeeting in de Breepleinkerk, en werkte voor het eerst sinds 1990 weer een oudledenkoor bestaande uit ruim 130 oud-I.J.E.’ers mee aan deze meeting, waarin door zowel het jongerenkoor als het oudledenkoor diverse liederen uit heden en verleden uitgevoerd die door de ruim 850 aanwezige bezoekers volop werden meegezongen. Extra bijzonder was het feit dat ook oud-dirigent Frits Heuvelink tijdens deze meeting een tweetal liederen uit het verleden dirigeerde en ook het oud-combo bestaande uit Piet van Winkelhof, Wim van Herk en Jan van Drunen enkele liederen begeleidde.

85 85a

In 2010 beleefden vele oudleden de historie opnieuw: 180 man koor, een afgeladen Breepleinkerk en Frits Heuvelink sr. die enkele nummers dirigeerde.

Mede dankzij deze meeting werd de band met veel oudleden na lange tijd weer versterkt, wat uiting vond in een drietal ‘I.J.E.-Gemeenteprojecten’, georganiseerd door Theo Barendrecht en Sander van der Kaaij, waarin een voor de gelegenheid samengesteld koor bestaande uit oudleden en andere belangstellenden in een reguliere dienst oud-I.J.E. liederen ten gehore bracht. De drie georganiseerde gemeenteprojecten (2012 Bethelkerk Barendrecht, 2013 Oude Kerk Charlois, 2014 Maranathakerk Rhoon) konden op grote belangstelling rekenen en werden zeer positief onthaald.

100

Gemeenteproject in de Bethelkerk Barendrecht in 2012.

In 2010 werkte het jongerenkoor daarnaast voor het eerst mee aan te ‘Dorpskerstzang’ in de Sporthal van Rhoon, niet wetende dat de I.J.E. een jaar later de organisatie van dit grootscheepse evenement zou overnemen. Vanaf 2011 verzorgt de I.J.E. tot op de dag van vandaag de Dorpskerstzang waarin het jongerenkoor, het gelegenheidskoor en een solist of gastkoor meewerkt. Het concept is geheel te vergelijken met de Volkskerstzang, en het is daarom ook niet verwonderlijk dat het koor zich bijzonder goed thuisvoelt bij de organisatie van dit evenement dat momenteel met 2 uitvoeringen op één zondag in de Maranathakerk Rhoon wordt georganiseerd en ruim 1000 bezoekers weet te trekken. In de organisatie van dit evenement zijn leden én oud-leden van de vereniging betrokken.

96a 96cDorpskerstzang in de Maranathakerk Rhoon

Door de zeer geringe aanwas van leden uit Rotterdam-Zuid werd in 2011 besloten om de Johanneskerk in Rotterdam-Lombardijen, sinds 1984 de repetitielocatie van de I.J.E., te verruilen voor de Triomfatorkerk in Barendrecht. Door het gegeven dat nagenoeg alle leden op dat moment in de zuidelijke randgemeenten van Rotterdam woonden was Barendrecht een logische keuze als nieuwe thuishaven, en is het koor sinds dat moment het ‘I.J.E.-koor Rotterdam gevestigd te Barendrecht’. Door het sterk afnemend soosbezoek in ‘Timoteus’ aan de Boergoensestraat en de onveilige situatie die daar op dat moment in de buurt heerste werd tevens besloten om de huur van de oude soos niet langer te verlengen, waarmee aan een rijk en lang soosverleden aan de Boergoensestraat definitief een einde kwam. Nieuwe soosruimte werd gevonden in de hal van de Triomfatorkerk, waar na de koorrepetities door veel leden en oud-leden dankbaar gebruik wordt gemaakt. In 2011 werd Arjan van der Wulp als voorzitter opgevolgd door Jarno Bouwman.

87Koorrepetitie in de Triomfatorkerk

Vanaf die tijd worden er per jaar 2 meetings georganiseerd op Eerste Paasdag (Paasmeeting), op de laatste zondag van het seizoen (slotmeeting), en is er daarnaast de vaste medewerking tijdens de 2 Dorpskerstzangen. Gemiddeld 6 tot 8 keer per jaar werkt het koor mee aan diensten door de gehele regio, waarbij te denken valt aan o.a. Barendrecht, Rhoon, Rijsoord, Ridderkerk, Heerjansdam, Hoogvliet, Sliedrecht, Rotterdam, Naaldwijk, Amsterdam-Zunderdorp en Poortugaal. Bijzondere medewerkingen werden beleefd in 2014 tijdens een tentdienst in Amsterdam-Zunderdorp waar we op uitnodiging van ds. Robert-Jan van Amstel meewerkten, tijdens een benefietdienst in 2015 in een unieke muzikale samenwerking met Sparkling Voices uit Rhoon en gedurende een tentdienst in Heerjansdam op Koningsdag 2015, waarin het koor samen met de bekende zanger Remco Hakkert enkele liederen ten gehore mocht brengen.

97Groepfoto van het koor, gemaakt in 2014 voor Carnisse Haven in Barendrecht

Voor de weekenden weg die 2 keer per jaar worden georganiseerd (muziekweekend en pinksterweekend) heeft de vereniging haar vaste onderkomen gevonden in Ermelo, en worden daarnaast tal van andere ‘traditionele’ I.J.E.-activiteiten zoals autorally op Hemelvaartsdag, de autowasacties en de Sinaasappalactie op Koningsdag ook nu nog met een enorm enthousiasme georganiseerd. In 2013 droeg Jarno Bouwman de voorzittershamer over aan Arianne Ouwerkerk.
Met het oog op het jubileum in 2015 werd ruimte tijd van tevoren besloten om weer een CD te maken. Naast de live-opname van de jubileummeeting in 2010 die tevens op CD is uitgebracht maakte de I.J.E. in 2008 haar laatste CD en werd zodoende in het naderende lustrum een geschikte gelegenheid gevonden om een nieuwe CD op te nemen. Na grote inspanning van dirigent, musici, koorleden en gelegenheidskoorleden werd door Frits Heuvelink jr., die sinds 5 jaar met zijn bedrijf Heuvelink Sound Facilities onze vaste geluidstechnicus is, de CD vakkundig opgenomen, gemonteerd en gemixt en zijn we als vereniging trots op het feit dat we op vele manieren, ook via CD’s en andere geluidsdragers, al 65 jaar het evangelie mogen verkondigen aan ieder die het horen wil!

104a 104

CD-opname in de Triomfatorkerk met Frits Heuvelink jr. achter de techniek

In oktober 2015 vierde de vereniging haar 65-jarig bestaan in de Bethelkerk van Barendrecht, met als thema ‘In Jezus Een, samen sterk!. Het thema werd uitgewerkt door ds. Marianna van de Graaf, en als hoogtepunt werd dirigent Theo Barendrecht door de burgemeester van Barendrecht, dhr. J. van Belzen, namens de Koning benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

12074595_908130085928117_8137523403425921080_n (2) 12107867_908129722594820_7943852160443876009_n

Share on