Follow:

1990-2000

1990-2000

1990 is voor veel I.J.E.’ers een jaar geweest dat niet snel vergeten zal worden. Het koor vierde in dat jaar haar 40-jarig bestaan met tal van activiteiten. Zo werd er een jubileumreis naar Parijs georganiseerd, waar het koor zong op de trappen van de Sacré-Coeur en meewerkte aan een kerkdienst in de Eglise Reformée Neelandaise. Door een aantal ludieke financiële acties werd het benodigde geld om deze reis mogelijk te maken bij elkaar gehaald. Met 2 bussen vol koorleden werd dit hoogtepunt in de lichtstad gevierd.

53 (1) 53a

I.J.E. in Parijs

In 1990 nam de I.J.E. haar eerste CD op, die als titel ‘Recht op het Doel af’ meekreeg. De CD werd opgenomen in de Bethelkerk van Charlois, en bij 4 nummers werd eveneens medewerking verleend door een ruim 300 leden tellend oudledenkoor. Op deze CD waren liedteksten te vinden van onder andere Kees ’t Hart, Petra Bénard en Elly van Breugel. Het combo bestond in die jaren uit Wim Hardenbol en Maarten Hijzelendoorn orgel, Rob Borst piano, Aad Gille synthesizer (bas), Carolien Hijzelendoorn en Miriam van de Burg dwarsfluit.

58Promotie van de nieuwe CD ‘Recht op het Doel af’

1990 was eveneens het jaar waarin Frits Heuvelink liet weten dat hij na ruim 40 jaar dirigent van de I.J.E. te zijn geweest, zijn dirigeerstok aan de wilgen zou hangen. Tijdens de feestavond ter ere van 40 jaar I.J.E., waar ook de musical ‘Recht op het Doel af’ werd gespeeld in het Zuidpleintheater, werd er na de pauze op grootste wijze afscheid genomen van Frits Heuvelink. Naar concept van het bekende televisieprogramma ‘In de Hoofdrol’ van Mies Bouwman werd ook Frits tijdens het afscheid verrast door diverse bekenden, en in het zonnetje gezet door leden en oudleden. Van de vereniging kreeg hij een reis naar Israël aangeboden en ontving hij bovendien uit handen van de loco-burgemeester van Barendrecht een koninklijke onderscheiding. Als besluit van deze avond dirigeerde Frits nog eenmaal ‘zijn’ koor met het lied ‘Als de Wereld maar blijft zingen’, en nam de I.J.E. afscheid van een man die zich 40 jaar met hart en ziel en al zijn kunnen heeft ingezet voor de vereniging.

63 67 68

Frits droeg tijdens de lustrummeeting ter ere van 40 jaar I.J.E. de dirigeerstok over aan Rob Borst, die van 1991 tot 1992 dirigent is geweest. Het plotselinge afscheid van Rob als dirigent door een niet te overbruggen meningsverschil met het bestuur is voor de I.J.E. een moeilijke tijd geweest, niet alleen omdat de I.J.E. afscheid moest nemen van een van haar grootste muzikale talenten, maar ook omdat deze tijd bij een aantal mensen nog hele negatieve gevoelens oproept. Nadat Frits Heuvelink korte tijd voor de Volkskerstzang 1992 als interim dirigent was teruggekeerd, werd opvolging gevonden in de persoon van Arie de Korte.

72

Groepsfoto van het koor, gemaakt in 1993

In 1992 werd in Maarten Luther de musical ‘Het andere land’ opgevoerd voor donateurs en andere belangstellenden van de vereniging. In 1993 nam de I.J.E. haar tweede CD op in de Hoflaankerk in Kralingen, die als titel ‘Afgebroken Muren’ meekreeg. Op deze CD zijn een aantal liederen van Arie de Korte te horen, evenals de eerste Engelstalige nummes uit het I.J.E.-repertoire. Het ledental bleef in die jaren stabiel rond de 120 hangen, en in die jaren werden er bijzondere medewerkingen verleend in o.a. de gevangenis van Scheveningen. In 1993 nam Wim Hardenbol na ruim 40 jaar afscheid van de I.J.E. als organist. Tijdens een feestelijke meeting in 1993, waarin eveneens ‘zijn’ Vreewijks Mannenkoor meewerkte, werd afscheid genomen van de man die een enorm aandeel heeft gehad in de voor zovelen bekend geworden ‘I.J.E.-sound’. In 1998 overleed Wim Hardenbol.

36

Wim Hardenbol: een van de belangrijkste muzikale pijlers uit het I.J.E.-verleden

In 1994 ging het koor op reis naar Leipzig, waar medewerking werd verleend aan een kerkdienst en een concert werd georganiseerd. Tijdens dit concert werden 2 in het Duits vertaalde liederen van Wim Hardenbol gezongen: Das ist meine Welt (dit is de wereld) en Ich mochte so gerne wie Maria (‘k zou zo graag als Maria’). De koorleden verbleven tijdens deze reis bij gastgezinnen.

74a

Programmaboekje van het concert in Leipzig

In 1994 werd Peter Luijendijk als voorzitter opgevolgd door Winfred Schop, en vierde de vereniging in 1995 haar 45-jarig bestaan. In de Breepleinkerk werd ter ere van het 45-jarig bestaan een ‘music meeting’ georganiseerd, waarin oude I.J.E. liederen, gearrangeerd door Arie de Korte op nieuwe teksten in musicalvorm ten gehore werden gebracht. Van deze meeting werd door de EO een opname gemaakt die via de radio werd uitgezonden. Daarnaast werd er in het Hervormd Centrum van Rhoon een gala georganiseerd, en ging het koor op ‘Nautisch weekend’ als bijzonder alternatief voor het Pinksterweekend. In 1996 nam Arie de Korte afscheid van de I.J.E. als dirigent, en werd opgevolgd door Jeffrey van Zaalen. Jeffrey van Zaalen bracht met zijn enorme enthousiasme en muzikaliteit leven in de brouwerij, en schreef bovendien zelf enkele aansprekende liederen voor het koor, van tekst voorzien door onder andere Winfred Schop. In deze jaren groeide ook het oudledenkoor dat meewerkte aan de Volskerstzang weer tot aanzienlijke hoeveelheden. In die jaren reisde ook 4 I.J.E.’ers af naar Roemenië om daar te helpen bij het bouwen van een ontmoetingscentrum voor de lokale bevolking. In 1997 droeg Winfred Schop de voorzittershamer over aan Arien Barendregt, en werd er toegewerkt naar een halve eeuw I.J.E. in 2000.

 

Share on